Đại lý màng xốp PE Foam tại Bắc Ninh

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh chóng của Quý khách hàng và thuận tiện trong quá trình vận chuyển Quý khách hàng có thể liên hệ mua hàng tại các đại lý của chúng tôi ở Bắc Ninh.

Kho màng pe foam tại Hà Nội luôn có sẵn các loại màng xốp sau:

Màng xốp PE Foam dầy 1mm khổ 1m4 dài 300m: màu đỏ có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 1mm khổ 1m4 dài 300m: màu vàng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 1mm khổ 1m4 dài 300m: màu trắng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 1mm khổ 1m4 dài 300m: màu đỏ có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 1mm khổ 1m4 dài 300m: màu vàng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 1mm khổ 1m4 dài 300m: màu trắng có tráng nilon
Màng xốp PE Foam dầy 2mm khổ 1m dài 150m: màu trắng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 2mm khổ 1m dài 150m: màu trắng có trắng thêm lớp nilon
Màng xốp PE Foam dầy 2mm khổ 1m dài 150m: màu bạc có trắng tráng bạc
Màng xốp PE Foam dầy 3mm khổ 1m dài 100m: màu trắng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 3mm khổ 1m dài 100m: màu trắng có tráng ni lông HD mỏng
Màng xốp PE Foam dầy 3mm khổ 1m dài 100m: màu bạc, có tráng một mặt bạc.
Màng xốp PE Foam dầy 5mm khổ 1m dài 100m: màu trắng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 5mm khổ 1m dài 100m: màu bạc, có tráng bạc một mặt
Màng xốp PE Foam dầy 8mm khổ 1m dài 50m: màu trắng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 8mm khổ 1m dài 50m: màu trắng phẳng, được ép từ 02 lớp.
Màng xốp PE Foam dầy 8mm khổ 1m dài 50m: màu bạc, tráng bạc dùng cách nhiệt
Màng xốp PE Foam dầy 10mm khổ 1m dài 50m: màu trắng có sóng và không có sóng
Màng xốp PE Foam dầy 10mm khổ 1m dài 50m: màu trắng phẳng, ép từ 02 lớp
Màng xốp PE Foam dầy 10mm khổ 1m dài 50m: màu bạc, tráng thêm lớp bạc cách nhiệt
Màng xốp PE Foam dầy 20mm khổ 1m dài 25m: màu trắng, phẳng ép từ nhiều lớp có độ dầy nhỏ hơn
Màng xốp PE Foam dầy 20mm khổ 1m dài 25m: màu bạc, có tráng thêm bạc cách nhiệt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *